Frivillig gældsrådgivning

FRIVILLIG GÆLDSRÅDGIVNING I PRAKSIS


 

Landet over er der etableret frivillige gældsrådgivninger, hvor frivillige kan rådgive borgerne om deres gældsproblemer.


 

Sådan en frivillig indsats forudsætter meget brede kompetencer, og selv erfarne rådgivere og sagsbehandlere vil møde nye og meget betydelige udfordringer, når der skal etableres en samlet kreditorordning. Det medfører et efteruddannelsesbehov for de sagsbehandlere, der skal fungere som frivillige gældsrådgivere.


 

Vi har udviklet et kursus, der er målrettet den frivillige gældsrådgiver. Kurset kan gennemføres som et heldagskursus på 6 timer eller som et aftenkursus opdelt i to moduler á 3 timers varighed. I kan også vælge enkelte emner med henblik på at gennemføre et kursus, der er skræddersyet til jeres behov.


 

DET FULDE KURSUS INDHOLD I HOVEDPUNKTER:


 

- Skyldneradfærd og betydningen af effektiv gældsrådgivning


- Kreditorers reaktionsmønster og motivationsfaktorer


- Egen motivation og jobtilfredshed


- Dialogen med kreditor -”Tæm en tiger”, kreditorhåndteringens elementer


- Cirkulæreskrivelser, skylderklæringer, frivillige forlig, saldokvittering


- Handlingsplanens elementer – hvordan gribes det an i praksis?


- Fogedsager – hvad sker der i fogedretten?


- Forældelse


- Renter, gebyrer og inkassoomkostninger


- Opgørelse af kreditors tilgodehavende


- Gældsanering, konkurs og akkord – et overblik


 

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i muligheder og vilkår for konstruktiv dialog og forhandling med kreditorer, herunder at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at vurdere berettigelsen af kreditors krav. Dertil får deltagerne et grundlag for at fastsætte og gennemføre en hensigtsmæssig handlingsplan for gældsrådgivningen. Endelig søger kursus at inspirere deltagerne til en effektiv og konstruktiv indsats i den frivillige gældsrådgivning.


 

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med frivillig gældsrådgivning.


 

Undervisningen vil have fokus på det praktiske arbejde, og vil i vidt omfang inddrage konkrete eksempler. Vi tager meget gerne udgangspunkt i deltagernes egne konkrete eksempler.


 

ADVOKATFIRMAET MÜLLER

ADVOKATANPARTSSELSKAB