Priser og Vilkår

PRISER OG VILKÅR

 

PRISER

Vores honorar fastsættes udfra en vurdering af arbejdets art og omfang, sagens kompleksitet og værdi for dig, omfanget af nødvendig specialistviden, det medfølgende ansvar, om sagen haster, tidsforbruget og det opnåede resultat.

Vi giver meget gerne et overslag over, hvilke omkostninger, der vil kunne være forbundet med en konkret opgave.

 

En række parametre indgår i fastsættelsen af honoraret. Det skal sikre, at prisen bliver rimelig i forhold til den leverede ydelse. Ofte kan du selv medvirke til at nedbringe omkostningerne, for eksempel hvis du leverer alle oplysninger ved sagens start, gerne ordnet systematisk og kronologisk, og hvis du selv bidrager til, at tidsforbruget ikke bliver større end nødvendigt.

Vores tid er i sidste ende dine penge, så den skal anvendes med omtanke.

 

VILKÅR

Vi opfordrer til, at du læser vores almindelige Forretningsbetingelser.

 

KLAGEMULIGHED

Man kan klage over en advokats adfærd eller salær til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Se evt.: www.advokatsamfundet.dk.

 

ANSVARSFORSIKRING OG GARANTI

Vi har tegnet ansvarsforsikring og garantiforsikring hos HDI Danmark efter de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

 

INDESTÅENDE BETROEDE MIDLER PÅ KLIENTKONTO

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstituttet Jyske Bank A/S, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

 

 

ADVOKATFIRMAET MÜLLER

Abildager 11

2605 Brøndby

Tlf: (+45) 30 31 64 00

E-mail: mullaw@mullaw.dk

CVR: 2950 9743