Databeskyttelse

INDSAMLING OG  BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikler 13 og 14, at vi skal give en række oplysninger om vores indsamling og behandling af oplysninger om fysiske personer.

 

Denne pligt omfatter vores klienter og disses modparter samt alle andre fysiske personer, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med vores bistand til en klient.

 

For at gøre oplysningerne kortfattede, tydelige og letforståelige, har vi udarbejdet tre redegørelser, der er målrettet bestemte grupper af registrerede personer;

 

1. Indsamling og behandling af personoplysninger om klienter (KLIK HER)

 

2. Indsamling og behandling af skyldnere i inkassosager (KLIK HER)

 

3. Indsamling og behandling af modparter og andre tredjemænd (KLIK HER)

 

REDEGØRELSE GIVER INFORMATION OM:

 

• Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?

• Hvad bruger vi oplysningerne til?

• Har vi lov til det?

• Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

• Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

• Ret til indsigelse

• Mere information om den registreredes rettigheder

• Klage til Datatilsynet

 

Advokatfirmaet Müller advokatanpartsselskab, CVR 29509743, Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, e-mail mullaw@mullaw.dk, tlf. 30316400 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om fysiske personer.

 

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af skyldnere i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.

 

MERE INFORMATION OM DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

 

Man kan læse mere om registrerede personers rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som man finder på: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

 

KLAGE TIL DATATILSYNET

 

Registrerede personer har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis den pågældende er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysningerne på. Man finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.

 

ADVOKATFIRMAET MÜLLER

Abildager 11

2605 Brøndby

Tlf: (+45) 30 31 64 00

E-mail: mullaw@mullaw.dk

CVR: 2950 9743